Leren is niet voor elk kind vanzelfsprekend.

Op veel momenten in het leerproces kan er een probleem ontstaan. Je kind kan het tempo niet bijbenen en raakt hierdoor achter op het niveau van de groep.

Uit onderzoek is gebleken dat snel ingrijpen het meest effectief is. Dus heeft je kind een leerprobleem, blijf er dan niet te lang mee rond lopen. Hoe eerder we samen de sleutel tot leren hebben, des te fijner je kind het vindt om te leren.

Leesspecialist

Na de afronding van de masterclass dyslexie bij de Fontys Hogeschool, mag ik mijzelf leesspecialist noemen. 

 

Sociaal emotioneel

Mijn aanpak is doelgericht en houdt rekening met de zwakke maar zeker ook de sterke punten van het kind. 

Naast de aandacht voor het didactische gedeelte is er ook aandacht voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van het kind. Ik maak veel gebruik van het feit dat kinderen in een groeimindset geloven dat ze zichzelf kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Meer informatie hierover op www.platformmindset.nl.

Ook een aantal symbolen van Fides zijn terug te vinden in mijn praktijk. www.fides-wbt.com

Ik leer anders

In 2017 heb ik de cursus beelddenken bij 'Ik leer anders' gevolgd.
Het was een openbaring! Als ik dit eerder had geweten, was het leren mij ook wat makkelijker afgegaan!

Tijdens de training leert je kind om bewust gebruik te maken van zijn beeldend vermogen. Het leert om informatie als een plaatje op te slaan in het geheugen en daardoor kan het makkelijker onthouden worden.

Klik voor meer informatie zoals bijvoorbeeld een observatielijst, op de button hiernaast.

Stap voor stap aan het werk

Klik hier

Jouw kind bloeit op met de juiste aanpak!

VOOR WIE