top of page

Jouw kind bloeit op met de juiste aanpak!

Werkwijze 

Wanneer je het idee hebt dat je kind extra hulp kan gebruiken, neem dan contact met mij op. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we dan wat de problemen zijn en op welke manier ik daarbij zou kunnen helpen.

Om een goed beeld te krijgen van je kind is het van belang om onderzoek te doen. Vragen zoals: welke hulp er al geboden is op school en thuis, wat de toetsscores zijn van de afgelopen perioden, wat is de gezinssamenstelling, zijn er medische gegevens, welke positieve dingen zijn er over het kind te vertellen en welke aandachtspunten zijn er enz. Allerlei informatie, die misschien niet van belang lijkt maar wel degelijk is, vormen samen een beeld van jouw kind dat ik nog niet ken.

Al deze informatie verkrijg ik door de vragenlijst die de ouders in vullen. Ook vraag ik toestemming om de leerkracht een aantal vragen te stellen, deze persoon geeft vaak ook weer aanvullende informatie.

Om je kind goed te kunnen helpen is het belangrijk om te onderzoeken waar de hiaten zitten: wat kan het wel en wat kan het nog niet. 

Daarom start ik de eerste, ongeveer 2 tot 4, lessen met onderzoeken. Tijdens de toetsen die je kind maakt observeer ik goed op welke manier deze toetsen gemaakt worden en stel ik vragen om erachter te komen wat de denkwijze is. Zo krijg ik informatie uit de goede en foute antwoorden, maar ook uit alles wat ik heb gezien en gehoord. Vooral dat laatste is waardevolle informatie die juist op school vaak niet aan het licht komt.

 

 Ik ga goed mijn best doen om dit te leren:

 

Rekenen:

  •     Ik kan de analoge klok lezen.

  •     Ik kan verhaalsommen maken met het metriekstelsel als onderwerp.

  •     Ik beheers de basisstof over breuken, procenten en verhoudingen.

  •    Ik kan verhaalsommen maken met breuken, procenten en verhoudingen als onderwerp.

 

Spelling:

  •     Ik kan werkwoorden spellen in de  tegenwoordige- en verleden tijd.

  •     Ik kan werkwoorden spellen in de voltooide tijd.

 

Werkhouding: 

  •     Ik werk rustig en neem de tijd om na te  denken over de juiste oplossing bij rekenen en spelling.

  •     Ik houd de focus op haar werk, ook wanneer dit moeilijk is.

  •     Ik gebruik informatiebronnen (hulpkaarten e.d.) om tot de juiste   antwoorden te komen.     

Alle verzamelde informatie verwerk ik in een onderzoeksverslag. Hieruit komen aandachtspunten en een advies naar voren.

In een gesprek bespreken we samen het verslag: wat zijn mijn bevindingen en kan ik jouw kind helpen? In de meeste gevallen kan ik je kind vooruit helpen en kijken we welke doelen er de komende periode centraal komen te staan. Naar aanleiding van dit gesprek maak ik een handelingsplan: welke doelen worden er behandeld en op welke manier gaan we hieraan werken? Het handelingsplan is een document wat aangepast kan worden wanneer dat nodig blijkt. Soms gaat een kind namelijk sneller of langzamer door de leerstof heen.

Dan start de remedial teaching in een serie van 12 lessen. Naast de les van 50 minuten, krijgt het kind huiswerk op maat mee. Helaas kan ik geen wonderen verrichten en is een paar keer per week thuis oefenen noodzakelijk om doelen te bereiken. 

Als afsluiting van de periode schrijf ik een evaluatieverslag waarin aangegeven wordt of de doelen zijn behaald en welke informatie er nog meer naar voren is gekomen tijdens de behandeling.

Het evaluatieverslag wordt samen doorgesproken en daarna wordt er besloten of er een vervolg zal zijn en er een nieuwe perioderemedial teaching wordt gestart.

Online Les

Er was eens...

....een tijd dat ik alleen les gaf via rechtstreeks persoonlijk contact met mijn leerlingen. Ze kwamen bij mij in de praktijk of ik ging naar hen op school of bij hen thuis.

Maar toen kwam de coronacrisis....

...en kon ik mijn leerlingen (tijdelijk) geen les meer geven!

Mijn leerlingen kregen geen begeleiding meer van mij en ook vanuit de school was de begeleiding minder dan normaal. Dus deze kinderen werden hierdoor extra hard getroffen. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een goed werkend alternatief en ben me gaan verdiepen in de mogelijkheden via videoverbinding.

 

De mogelijkheid heb ik gevonden via het programma Zoom. Ik kon mijn leerlingen weer elke week 'zien' en kon ze online verder begeleiden.

Super fijn!

Gelukkig kan ik de kinderen inmiddels na deze 'online' periode weer begroeten in mijn praktijk. Dat is voor de meeste van hen erg fijn.

Het kan echter zijn dat de situatie zo is, dat online begeleiding toch de voorkeur heeft. Laat het me weten, want dankzij de coronacrisis kan ik deze begeleiding toevoegen aan mijn diensten!

bottom of page